Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Werkwijze > Visie

Waarmee onderscheidt Villa PiP zich van andere dagcentra

 

De meeste dagcentra hanteren één begeleidings-methode, waarbij in de praktijk blijkt dat de methode vaak belangrijker wordt dan de behoeftes van het kind zelf. Veel kinderen met autisme en een ontwikkelingsstoornis hebben geen baat bij één bepaalde methode; zij lopen vast, raken gefrustreerd of stagneren in hun ontwikkeling.

Dit kan leiden tot ernstige gedragsproblemen of tot apathie. Daarom werkt Villa PiP met een cocktail van begeleidingsmethodes, er wordt per kind op een flexibele, creatieve manier gezocht naar de beste combinatie van methodes die passen bij het individuele kind. Door het programma af te stemmen op de behoeftes en interesses van het kind creëert Villa PiP voor elk kind een één op één maatpak. Daarom is het van belang om de kleinschaligheid te waarborgen om een zo hoog mogelijke kwaliteit te bieden en de overdaad aan prikkels te voorkomen.

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67