Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Werkwijze > Ouderparticipatie

Ouderparticipatie

 

Ouderparticipatie is bij Villa PiP van groot belang. Villa PiP hecht veel waarde aan een transparante relatie met de ouders. De ouders kennen hun kind het best, volgens Villa PiP zijn ouders de beste 'professionals', daarom gelooft Villa PiP in de kracht van het samenwerken.

Ouderbeleid

 

Binnen Villa PIP zijn ouders ook een belangrijke foelgroep. Net als voor de kinderen is het voor de ouders belangrijk dat zij zich op hun gemak voelen, zodar er een open contact kan ontstaan tussen ouders en begeleiders.

Villa PIP streeft naar laag-drempelig, het is tenslotte niet altijd gemakkelijk je kind over te geven aan andere terwijl je weet dat je kind niet kan vertellen hoe haar/zijn dag is geweest of hoe het zich voelt.

 

 

Vanuit een waarden- en normenbesef vormt zich een beroepshouding. Respect, positivisme, professionaliteit en openheid zijn hier enkele van. Begeleiders werken aan een goede band met ouders zodat er sprake is van wederzijds vertrouwen. Openheid en eerlijkheid zijn hierbij van groot belang, vandaar dat Villa Pip er grote waarde aan hecht dat ouders kenbaar maken wat zij op hun hart dragen. Dit heeft betrekking op alles wat met het kind te maken heeft: verslag van de tijd thuis (zijn er speciale dingen gebeurd, heeft het kind goed geslapen e.d.), stimuleren en corrigeren, ontwikkelingen van het kind, vorderingen of zorgen binnen Villa PiP, ontwikkelingen binnen de organisatie en dergelijke.

 

Vooral het wederzijds respect staat bij Villa PiP hoog in het vaandel. Vanuit respect wordt getracht binnen de grenzen van de visie van Villa PiP zoveel mogelijk met de ouders mee te gaan. Dit kan zijn op sociaal-emotioneel gebied, op voedingsgebied of op cultureel gebied. Ook vanuit de ouders wordt dit respect richting Villa PiP personeel verwacht.

Informatie over het kind wordt met vertrouwen behandeld. De informatie die over en weer gaat betreffende het kind in de kindmap wordt gedurende de dag bewaard in de kast op kantoor en is slechts toegankelijk voor personeel.

Om de band met de ouders en de ouders onderling zo goed mogelijk te stimuleren, organiseert Villa PiP 2x per jaar een familiedag voor de families van de Villa PiP kinderen. Eenmaal rond kerst als afsluiting van het jaar en eenmaal voor de zomervakantie als afsluiting van het 'school'jaar.

Ouders zijn de belangrijkste partners van Villa PiP, alleen in een goed samenwerkingsverband kan Villa PiP groeien tot een steeds kwalitatief betere dagopvang.

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67