Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Werkwijze

Beschrijving en pedagogische doelstelling

 

Villa PiP is een plaats waar we kinderen met autistisme en een verstandelijke handicap een veilige en liefdevolle leefomgeving bieden om tot ontplooiing  te komen van hun  eigen gaven en  mogelijkheden opdat ze zoveel mogelijk uit hun toekomst kunnen halen als mogelijk is. 

 Een aantal zaken spelen een rol bij onze  zorg:

  • Stimuleren en oefenen van vaardigheden  die aansluiten bij het kind.

  • Een omgeving creëren die het kind de ruimte en de uitdaging biedt om zich verder te kunnen en willen ontwikkelen.
  • Voldoende structuur, voorspelbaarheid en toezicht creëren waardoor het kind vat op de dag krijgt en daardoor op zijn eigen leven.

  • Kinderen leren positief om te gaan met anderen (kinderen en volwassenen).
  • zoveel veiligheid, sfeer en uitdaging creëren dat kinderen met plezier naar Villa PiP komen.

 

De begeleidingsmethode, of de combinatie van methodes (ABA, DTT en PRT), wordt aangepast aan de behoeftes van het kind: elk kind krijgt z'n eigen 'maatpak'. In eerste instantie richt Villa PiP zich op het ontwikkelen van centrale en functionele vaardigheden. Hierbij wordt bij aanvang het accent gelegd op communicatie en zelfredzaamheid. Het is van belang dat de kinderen zich geaccepteerd en veilig voelen, dat zij worden uitgedaagd om zich naar eigen kunnen te ontwikkelen en dat zij hierbij zich verzekerd weten van voldoende ondersteuning vanuit de volwassene.

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67