Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 U bevindt zich hier: Team

Team

 

Carlijn Everett
Initiatiefneemster/
Bestuurder
   

Carlijn Everett (Bachelor of Education) is de moeder van Jake. Zij heeft voor hem de afgelopen jaren te maken gehad met verschillende hulpverlenings-instanties en methodieken. De juiste vorm van hulpverlening vond ze niet. Daarom richtte ze samen met Henriette Hubers in 2006 Stichting de Droomboom op in Blaricum. Een dagopvang voor kinderen met autisme en een ontwikkelingsachterstand van 2 - 8 jaar.
Zie www.stichtingdedroomboom.nl. Vanwege zijn leeftijd is Jake de Droomboom inmiddels ontgroeid en is het gezin naar Zuid-Limburg verhuisd om daar een nieuwe start te maken. Stichting Villa PiP is haar volgende project.

         
Tanja Somers
Teamleidster
Begeleidster
    Tanja Somers (GZ verpleegkundige/'autistenfluisteraar') werkt al ruim 30 jaar in de zorg met verstandelijke gehandicapten. Ze heeft zich in die tijd gespecialiseerd in autisme in combinatie met een verstandelijke handicap, door middel van interne opleidingen en vooral door heel veel 'doen en ervaren'. Tanja heeft in al die jaren een uitgebreid inzicht, kennis en fingerspitzengefühl ontwikkeld en een groot hart voor de doelgroep.
         

Stephanie Canton
Begeleidster/ stagebegeleidster 


   

Stephanie Canton (pedagoog / post graduaat) is afgestudeerd als HBO Pedagoog aan Fontys Hogeschool Sittard. Hierna heeft ze Post Graduaat Autisme behaald aan de Provinciale Hogeschool Limburg te Hasselt. Ze heeft ruim 4 jaar Werkervaring in zowel de reguliere kinderopvang, als ook gespecialiseerde zorg in communicatie (Kentalis) en autisme (het Robertshuis). Stephanie is op Villa Pip tevens (gecertificeerd vanuit de SBB) stagebegeleidster.

         
Anke Jennissen
Begeleidster 
       Anke Jennissen (Sociaal pedagogisch werker) heeft de opleiding SPW gevolgd en is vanuit hier met verschillende doelgroepen en werkplekken in aanraking gekomen. Heeft tijdens en na haar opleiding gedurende 8 jaar binnen een grote instelling voor mensen met een verstandelijke beperking gewerkt. Daarnaast begeleidde ze kinderen/jongeren met een ontwikkelingsachterstand één op één binnen de thuissituatie.
         

Aaf Verstraaten
Begeleidster 

 

 

       Aaf Verstraaten (KV/JV kinderverzorging jeugdverzorging) heeft jaren als gastouder gewerkt met kinderen (viaviela). Ruim 3 jaar heeft ze gewerkt als begeleidster bij Ophovenerhof te Sittard met verstandelijk en lichamelijk beperkte mensen. Daarnaast werkte ze ook als vrijwilligster bij de Dagbeeker in Beek met mensen met autisme en een verstandelijke beperking. Ze is in het bezit van een ‘EHBO voor kinderen’ certificaat.
         
Milou Hutzemakers
Begeleidster 
       Milou Hutzemakers (sociaal pedagoog) is afgestudeerd aan de Zuyd Hogeschool Social Work te Sittard. Gedurende haar studie heeft ze werkervaring opgedaan bij Talent en Gastenhof. Verder is ze werkzaam geweest als junior begeleider binnen het Robertshuis. Haar begeleiding van kinderen wordt gekenmerkt door een positieve instelling, empathie, betrokkenheid en geduld. Ze vindt het belangrijk oog te hebben voor krachten en kansen van ieder kind en zorg op maat te bieden.
         
Femke Boskamp
begeleidster 
       Femke van Zuylen (sociaal pedagogisch medewerker) is afgestudeerd aan Leeuwenborg. Vanuit hier heeft is ze met verschillende doelgroepen en werkplekken in aanraking gekomen. Daarna is ze gaan werken als PGB- begeleidster in thuissituaties. De afgelopen zes jaar heeft ze vooral gezinsbegeleiding en kinderbegeleiding gedaan. Haar interesse liggen vooral bij kinderen met autisme, gedrag analyseren en in conflicten begeleidingen beiden aan ouders en kinderen. 
         

Lindy Castermans
Begeleidster 

       Lindy Castermans  (pedagoog) is afgestudeerd aan Fontys Hogenschool Pedagogiek in Sittard. Nadat ze in 2016 is afgestudeerd is ze aan een nieuwe studie begonnen, voeding en Diëtetiek aan de HVA in Amsterdam. Ze heeft door haar opleiding ervaring kunnen opdoen met verschillende doelgroepen en heeft 1 ½ jaar stage gelopen op Villa PiP.
         
Felice Dost
Stagiaire 
       Felice Dost (student pedagogiek). Nadat ze in 2014 haar MBO diploma voor onderwijsassistenten heeft behaald is ze de opleiding pedagogiek gaan volgen bij Fontys Hogenschool Pedagogiek in Sittard. Het komende jaar komt ze ons team versterken bij Villa Pip.
         
         
         
         
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67