Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Stage

Een stageplek

 

Stichting Villa PiP is een kleinschalige dag- en logeeropvang in Eys. Bij Villa PiP wordt één op één begeleiding geboden  aan drie jongeren met autisme en een ernstige verstandelijke beperking. Het cognitieve niveau van deze doelgroep varieert van 0 tot maximaal 2 jaar.

De jongeren hebben door hun autisme en verstandelijke beperking veel behoefte aan structuur en duidelijkheid en zij zijn bij alle dagelijkse handelingen volledig afhankelijk van de begeleiding. Bij Villa PiP wordt er op de individuele behoefte van de cliënt ingespeeld. Dit doen we door ontwikkeling en instandhouding van vaardigheden te stimuleren en door maatwerk aan te bieden. Het doel is de cliënt zo maximaal mogelijk te betrekken in de maatschappij, door veel te ondernemen in de omgeving.

 

Door de ernst van hun beperking kan de wereld voor de jongeren soms erg onveilig voelen. Door onduidelijkheid of veranderingen kunnen zij in paniek of gefrustreerd raken, waarbij ook agressie kan voorkomen. Als stagiair(e) werk je één op één met de jongeren binnen een gezellig team. De jongeren leren allen op hun eigen niveau en de activiteiten sluiten met name aan op de dagelijkse handelingen. Leren gebeurt bij de jongeren in zeer kleine stapjes. Villa PiP is dan ook op zoek naar een stagiair(e) die zich goed kan inleven in de doelgroep en voldoening haalt uit kleine succeservaringen.

Villa PiP is op zoek naar..

Een 3de of 4de jaars HBO stagiair(e) van de opleiding Pedagogiek of Social Work of een 4de jaars MBO stagiair(e) van de opleiding Zorg en Welzijn (niveau 4).

Een stagiair(e) die aantoonbare affiniteit heeft met jongeren met een ernstige verstandelijke beperking en autisme.

Een stagiair(e) die een open houding heeft ten opzichte van vernieuwingen binnen een jonge organisatie en bereid is daarin een actieve rol te spelen.

Verder is het belangrijk binnen Villa Pip dat je cliëntgerichtheid op de eerste plek kunt zetten, verantwoordelijkheid en initiatieven kunt en durft te nemen, dat je stevig in je schoenen staat, je je eigen grenzen kunt aangeven en dat je je kunt inleven in ouders en verzorgers en hierbij ook open staat voor andere denk- en handelswijzen.

Voldoe jij niet aan bovenstaande opleidingsnorm, maar wil je graag stage lopen op Villa PiP en kun je aantonen waarom jij geschikt bent? Neem gerust contact op met de Milou Hutzemakers.

Waarom een stage bij Villa PiP?

Villa PiP is een jonge, dynamische organisatie, waarin veel inbreng mogelijk is. De cliënt staat bij Villa PiP echt centraal en er wordt met respect en waardering samengewerkt in een klein gezellig team.

Voor de stagiair(e) is er veel persoonlijke begeleiding mogelijk, maar krijg je zeker ook veel vrijheid en verantwoordelijkheid. Hierbinnen heb je veel mogelijkheden en kun je zelf sturing geven aan je eigen leerproces.

Je leert als stagiair(e) niet alleen het begeleiden en het toepassen van de verschillende begeleidingsstijlen, maar je verkrijgt ook een groot inzicht in het hoe en waarom van het gedrag van de jongeren. Tevens leer je zowel veel over autisme in het algemeen als over de specifieke combinatie van autisme en een verstandelijke beperking.

Hou je van een uitdaging en steek je graag je handen uit je mouwen? Dan ben je bij Villa PiP aan het juiste adres!

Invulling van de stage

De invulling van de stage is een dynamisch proces. Je geeft zelf aan wat je doelen zijn en wat je wilt en kunt. Samen met je stagebegeleidster worden deze doelen besproken en vervolgens stellen jullie samen passende taken voor jou op.

Tijdens de stage zijn er een aantal basis eisen waaraan je moet voldoen. Uiteraard krijg je, waar nodig, ondersteuning van zowel je stagebegeleidster als van je collega’s.

Basis eisen:

 • Bouwt een stabiele pedagogische relatie op met de jongeren.
 • Leert de jongeren zelfstandig en volgens een aan de jongere aangepaste methode begeleiden.
 • Schept een veilig leefklimaat voor de jongeren en stimuleert hen zich verder te ontwikkelen.
 • Organiseert, ontwikkelt en stelt activiteiten bij die gericht zijn op de ontwikkeling, aangepast aan het niveau en interesses van de jongeren.
 • Draagt intensieve zorg voor de dagelijkse verzorging van de jongeren, volgens de geldende hygiëne-eisen, medische noodzaak en afspraken met de ouders.
 • Leert de cognitieve, sociale, emotionele, zintuigelijke, motorische, creatieve en taalontwikkeling te stimuleren door middel van op het niveau afgestemde activiteiten.
 • Houdt de ontwikkeling van de jongeren bij en rapporteert naar en informeert de ouders en verzorgers.
 • Stemt af en overlegt met collega’s over de dagindeling en de verdeling van werkzaamheden en draagt mede verantwoording voor een goede samenwerking en overdracht.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Verricht licht huishoudelijk werk.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie door het mee bedenken en uitvoeren van nieuwe (beleids- of begeleidings)plannen
 • Zorgt voor een duidelijke verslaglegging van de eigen werkzaamheden voor zowel de organisatie als voor de onderwijsinstelling.

Heb je interesse of wil je meer informatie neem dan contact op met stagebegeleidster Milou Hutzemakers.

Telefoon: 06-22069788

Ook voor een meeloop dag kun je terecht bij Milou.

 

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67