Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Stage

Een stageplek

 

Stichting Villa PiP is een kleinschalige dag- en logeeropvang in Gulpen. Bij Villa Pip wordt één op één begeleiding geboden aan drie cliënten met autisme en een ernstige verstandelijke beperking. Het verstandelijke niveau van deze doelgroep varieert van 0 tot maximaal 2 jaar.

Cliënten met autisme en een ernstig verstandelijke beperking hebben veel behoefte aan structuur en duidelijkheid en zij zijn bij alle dagelijkse handelingen volledig afhankelijk van de begeleiding. Bij Villa Pip wordt er op de individuele behoefte van de cliënt ingespeeld. Dit doen we door ontwikkeling en instandhouding van vaardigheden te stimuleren en door maatwerk aan te bieden. Het doel is de cliënt zo maximaal mogelijk te betrekken in de maatschappij, door veel te ondernemen in de omgeving.

Door de ernst van hun beperking kan de wereld voor deze doelgroep soms erg onveilig voelen. Door onduidelijkheid of veranderingen kunnen zij in paniek of gefrustreerd raken, waarbij ook agressie kan voorkomen. Als stagiaire is het van belang om te beseffen dat er met deze doelgroep veel individueel wordt gewerkt en dat activiteiten met name aansluiten op de algemene dagelijkse handelingen. De cliënten leren allen op hun eigen niveau, maar dit gebeurt in zeer kleine stapjes. Wij zijn dan ook op zoek naar personen die zich goed kunnen inleven in de doelgroep en voldoening weten te halen uit kleine succeservaringen.

Wij vragen

 • Een stagiaire van de HBO opleiding: Pedagogiek; Social Work.
 • Een stagiaire van de MBO opleiding Zorg en Welzijn: Gespecialiseerd Pedagogisch Medewerker (Kinderopvang, niveau 4); (Persoonlijk)Begeleider Gehandicaptenzorg (niveau 3,4); (Persoonlijk)Begeleider Specifieke Doelgroepen (niveau 3,4).
 • Affiniteit met kinderen en jongeren met een ernstig verstandelijke beperking en autisme.
 • Een open houding ten opzichte van vernieuwingen binnen een jonge organisatie en bereidheid daarin een actieve rol te spelen.
 • De volgende kwaliteiten: flexibiliteit, stressbestendigheid, doorzettingsvermogen, buiten de bekende kaders denken, goed vermogen om samen te werken en een respectvolle houding.
 • Een goede sociale, mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheid voor het opstellen van verslagen en contacten met ouders en mede-professionals.

Wij bieden een stageplek

 •  ...binnen een jonge, dynamische organisatie waarin veel eigen inbreng mogelijk is.
 • ...waar de cliënt echt centraal staat.
 • ...waar met respect voor de cliënten en collega's gewerkt wordt.
 • ...waar veel persoonlijke begeleiding mogelijk is.

Invulling van de stage

 • Bouwt een stabiele pedagogische relatie op met de cliënten.
 • Leert de cliënten individueel en volgens een aan de cliënt aangepaste methode begeleiden.
 • Schept een situatie binnen de groep waarin de cliënten zich veilig voelen en stimuleert hen zich verder te ontwikkelen.
 • Begeleidt de cliënten in hun persoonlijke dagprogramma, waarin aandacht is voor actieve bezigheden zoals wandelen en zwemmen; stimulerende activiteiten zoals muziektherapie, snoezelen en knutselen en participatieve bezigheden in de buurt zoals boodschappen doen en naar de markt gaan.
 • Organiseert activiteiten gericht op ontwikkeling, aangepast aan het niveau en de interesses van de cliënten.
 • Draagt intensieve zorg voor de dagelijkse verzorging van de cliënten volgens de geldende hygiëne-eisen, medische noodzaak en afspraken met de ouders.
 • Leert de cognitieve, sociale, emotionele, zintuiglijke, motorische, creatieve en taalontwikkeling te stimuleren door middel van op het niveau afgestemde activiteiten.
 • Houdt de ontwikkeling van cliënten bij en rapporteert naar en informeert de ouders.
 • Onderhoudt een goed contact met de ouders en informeert hen over specifieke aandachtspunten (dagprogramma, voeding e.d.) en bijzonderheden.
 • Stemt met collega's af over de dagindeling en de verdeling van de werkzaamheden en draagt mede zorg voor een goede samenwerking en voor een goede overdracht.
 • Neemt deel aan werkoverleg.
 • Verricht licht huishoudelijke werkzaamheden.
 • Draagt bij aan de ontwikkeling van de organisatie door het mee bedenken en uitvoeren van nieuwe (begeleidings)plannen.
 • Zorgt voor een consequente en duidelijke verslaglegging van de eigen werkzaamheden voor zowel de organisatie als voor de onderwijsinstelling.

Voor meer informatie over deze stageplek, neem contact op met stagebegeleidster Stephanie Canton: 06-10 50 66 86

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67