Een thuis voor kinderen met autisme en een verstandelijke beperking in Gulpen.

 
U bevindt zich hier: Ambulant

Ambulante begeleiding vanuit Villa Pip

Villa PiP biedt ambulante begeleiding aan één jongere met autisme en een verstandelijke beperking. Het Villa PiP team verzorgt intensieve één-op-één dagbesteding op locatie.

Het gaat één jongere die nog niet in staat is om in een (kleine) groep te functioneren,die overprikkeld raakt en vastloopt omdat er op de dagbesteding waar hij naartoe gaan vaak niet de juiste, gestructureerde begeleiding geboden kan worden die ze nodig hebben. Door het aanbieden van intensieve begeleiding kan toegewerkt worden naar functioneren in een kleine, gestructureerde groep.

Tijdens de ambulante begeleiding vanuit Villa PiP krijgt het kind / de jeugdige een dagprogramma aangeboden, dat aangepast is op zijn/haar functioneringsniveau en persoonlijke interesses. Dit dagprogramma biedt een zeer duidelijke structuur en stimuleert tot het uitvoeren van taken en activiteiten.

Voorbeelden van activiteiten binnen de ambulante dagbesteding zijn:

  • het maken van werkjes aan tafel zoals schoolse activiteiten, puzzelen, eenvoudig spelmateriaal, knutselen, etc. in een daarvoor bestemde prikkelvrije ruimte.
  • sociale / actieve / ontspanningsactiviteiten zoals wandelen, naar de winkel gaan, ergens iets drinken, zwemmen, etc.
  • huishoudelijke taken / praktische activiteiten zoals tafel dekken/afruimen, afwassen, etc
  • persoonlijke verzorging zoals tanden poetsen, toilet bezoek, aan- en uitkleden, etc. 

De begeleiders werken volgens een vast en herkenbaar pictosysteem dat hem/haar een overzicht van de dag, structuur en voorspelbaarheid biedt. De begeleiders communiceren op eenzelfde, herkenbare manier; gebruiken dezelfde, duidelijke, verbale opdrachten; gevisualiseerd door middel van picto’s. Daarnaast wordt gewerkt met een positief beloningsssteem, bebaseerd op o.a. de methodieken DTT, ABA en PRT. 

Het Villa PiP team ondersteunt het kind/ de jeugdige bij het zich houden aan eenvoudige regels en het corrigeert ongewenst gedrag. Ook is het van belang reeds aangeleerde vaardigheden te behouden, zelfstandigheid te stimuleren en toe te werken aan functioneren in een kleine groep. Dit draagt bij aan een prettige invulling van de dag en dus een betere kwaliteit van leven voor het kind / de jeugdige.

 
 
 

 

 

Correspondentie adres

Crapoel 10
6271NW Gulpen
06-15027597

 

Bezoek adres

Doeveberg 3
6287NH Eys
043-8522471

 

Info

email: info@stichtingvillapip.nl
KvK: 56651643
IBAN: NL21 RABO 0176 9053 67